Çerez Aydınlatma Metni

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ak Yatırım”) tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerinizde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir internet sitesinin daha verimli çalışmasının yanı sıra, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri,Kullanım Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde birinci ve üçüncü taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki tabloda yer alan çerezler kullanılmaktadır:

Zorunlu Çerezler

_GRECAPTCHA

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

cookielawinfo-checkbox-necessary

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan, sunucudaki kullanıcı oturumunu tanımlamak ve kullanıcının talep ettiği bir bilgi toplum hizmeti için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
İşlevsellik Çerezleri

wordpress_test_cookie

ac_enable_tracking

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden işlenmektedir.
Performans/Analitik Çerezler

_ga_DM7RHZ32PQ

_ga_8JXKTZL9KX

_ga

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan, ziyaretçilerin site kullanımlarının ve kullanıcı oturumlarındaki hareketlerin tespitini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden işlenmektedir.
Reklam/Pazarlama Çerezleri

prism_225365863

Web sitemizde veya web sitemiz haricindeki mecralarda, ürün ve hizmetlere dair reklamların gösterilmesini ve üçüncü taraflarca kişiselleştirilmiş reklamların sunulmasını sağlamak için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

Aktarım

Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kanun’un 11’inci maddesi kapsamındaki hak ve taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre, Sabancı Center 34330 4.Levent/Beşiktaş, İstanbul adresine yazılı olarak veya e-posta adresinizin Ak Yatırım sistemlerinde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta adresiniz üzerinden akyatirim@hs03.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

Tradeallupplus.com’da Kullanılan Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi, internet sitemize girişiniz esnasında sunduğumuz pop-up ekranı üzerinden veya Çerez Aydınlatma Metni’nin altında yer alan “Çerezleri Ayarla” sekmesi üzerinden düzenleyebilirsiniz. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için internet sayfasını yenilemeniz gerekmektedir.

İnternet Tarayıcınız Üzerinden Çerez Kullanımını Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Bu doğrultuda; hâlihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızda çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilir veya aşağıda örnek olarak belirtilen ilgili internet tarayıcıları üzerinden çerez kullanımını yönetebilirsiniz:

 

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
Mozilla https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustu-firefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

Çoğu internet tarayıcısı, aşağıdakileri yapmanıza olanak tanımaktadır:

  • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
  • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
  • Belli sitelerden çerezleri engelleme
  • Tüm çerezleri engelleme
  • İnternet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih etmeniz halinde, ilgili web sitesindeki tercihleriniz de silinebilecektir. Çerezleri tamamen engellemeyi tercih etmeniz halinde, birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilecektir.

Mobil Cihazınız Üzerinden Çerez Kullanımını Nasıl Yönetebilirsiniz?

Mobil cihazınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Apple Cihazlarda;

“Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” seçeneği üzerinden web sitesi verilerinizi ve çerezleri silebilirsiniz.

Sadece çerezleri silip, web sitesi verilerinizi saklamak için “Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” seçeneği üzerinden çerezleri silebilirsiniz.

Web sitelerini ziyaret ederken geçmiş verilerinizin tutulmasını istemiyorsanız; “Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle” seçeneği ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilecektir.

Android Cihazlarda;

“Google Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle” seçeneği ile çerezlerinizi silebilirsiniz.

“Google Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler” seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz.