ABD Hisse Senetleri Model Portföy: Performans Güncellemesi

4 Temmuz 2023
ABD Hisse Senetleri Model Portföyü, her üçer aylık dönemin başında güncellenmektedir. Model portföy performansı, ilgili dönemde portföyde yer alan hisse senetlerinin dönem başı açılış fiyatı ile dönem sonu kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmaktadır. ABD Hisse Senetleri Model Portföyünde yer alan senetlerin portföye eşit ağırlıklı oalrak dahil edildiği varsayılmakta ve performans hesaplamasında komisyon giderleri dikkate alınmamaktadır.

PERFORMANS

ÇEYREK KAR/ZARAR

 

We are glad you liked it

For your convenience, this will appear under your Saved articles in the top menu.