ABD Momentum Hakkında

1 Kasım 2021
Bu strateji, yakın zamanda güçlü hisse fiyatı performansı gösteren hisse senetlerinden oluşan bir portföye sahip olmak isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir. Araştırmalar, önceki yıla göre güçlü fiyat performansına sahip hisse senetlerinin iyi performans göstermeye devam etme eğiliminde olduğunu göstermiştir.

ABD MOMENTUM STRATEJİSİ


ABD Momentum Stratejisi, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq’taki en büyük sermaye ve piyasa değerine sahip hisse senetlerinin yer aldığı S&P100 veya Nasdaq100 endekslerinde işlem gören hisse senetlerini içermektedir. Son 6 ila 12 ay içinde en çok yükselen hisse senetleri araştırma kapsamına alınarak, ivmesi yani momentumu halen devam etmekte olan  hisse senetleri stratejiye dahil edilir.

ABD Momentum Stratejisi ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin kazanç getirmesi beklenmemelidir; ancak geriye dönük testler (backtest) incelendiğinde, bu stratejide işlemlerin yaklaşık %55’inin alım-satım kazancıyla  sonuçlandığı ve bu kazançlı işlemlerde işlem başına ortalama karlılığın %18,6 seviyesinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Buna karşılık zararla sonuçlanan işlemlerde (%45) işlem başına ortalama kayıp oranı -%8,5‘tir.Geriye dönük testlerde çıkan sonuçların gelecek dönem getirileri için gösterge niteliğinde olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Öte yandan, istatistikler bu stratejinin neden uzun vadede piyasa ortalamasından daha iyi bir getiri sağlayabileceğini göstermesinin yanında, ancak ve ancak bir yatırımcı bu portföyün tamamını satın aldığında işe yaradığını da göstermektedir. Bu tablodan hisse senetleri teker teker seçildiğinde, zararla sonuçlanacak bir işlem seçme olasılığını yükselmektedir. Benzer şekilde, en uygun hisse senedi portföyüne sahip olmayı sürdürebilmeniz için, stratejinin aylık güncelleme süreçlerinde portföyün buna uygun şekilde güncellenmesi de büyük önem taşımaktadır.

STRATEJİ HAKKINDA


Bu stratejide varlık dağılımı, S&P100 veya Nasdaq100 endeksine giren ABD hisse senetlerinden oluşur. Yatırımın amacı, en güçlü trende sahip hisse senetlerini belirlemek ve onların yukarı yönlü hareketlerinden istifade etmektir. Özellikle yatırımcıların yakın geçmişte iyi performans gösteren hisse senetlerine sahip olma psikolojisine dayanan bu “momentum etkisi”nin, piyasa ortalamasının üzerinde getiriler ürettiği gözlemlenmiştir.

BİLİNMESİ GEREKENLER


Hedef Piyasa Risk Strateji Yeniden Dengeleme Önerilen Yatırım Dönemi Önerilen Minimum Yatırım
Sermaye değerlemesi yoluyla büyüme ABD Yüksek ABD Momentum Her ay Minimum 3 yıl 40.000$

BU STRATEJİ NASIL TAKİP EDİLİR?


ABD Momentum Stratejisi, yatırımcıların mümkün olduğunca kolay takip edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. ABD Momentum Stratejisini takip etmek için yatırımcılar ilk olarak önerilen hisse senetlerini eşit ağırlıkta satın almalıdır. Hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlıkları zaman içinde fiyat değişimlerine paralel olarak değişebilir; ancak hisse senedi ağırlıklarının yalnızca hedef ağırlıktan çok uzaklaşmaları (hisse senedi başına 10%) durumunda yeniden dengelenmesini öneririz. Tabloda gösterilen hisse senedi hacimleri için hisse başına 5.000 USD’lik bir yatırımla toplam 50.000 USD değerinde bir portföy baz alınmıştır.

Bu stratejiyi takip etmek için önerdiğimiz minimum tutar 40.000 USD olup bu da hisse başına 4.000 USD’lik yatırım yapılmasını gerektirir.

ABD Momentum Stratejisi kapsamında yer alan hisse senedi dağılımı, ayda bir kez güncellenir. Söz konusu güncellemenin ardından yatırımcıların yeni  hisse senedi dağılımını incelemeleri, stratejiden çıkartılan hisse senetlerini satmaları, yeni eklenen hisse senetlerini satın almaları gerekmektedir. TradeAll UP Plus otomatik portföy dağılım sistemini kullanan müşterilerimiz için, ilk portföy oluşturulması ve portföy dağılımı güncellemesi, verilen onay ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi için Ak Yatırım yatırım danışmanınız ile iletişime geçebilir ya da 444 4 873 nolu telefonu arayabilirsiniz.

YATIRIM ÖZELLİKLERİ


ABD Momentum Stratejisi bir “büyüme” portföyü olarak sınıflandırılabilir ve risk/getiri yelpazesinin zirvesinde yer alır. Bu nedenle,  Momentum Stratejisinde risk yönetimi uygulanır, S&P 500’ün  düşüş hareketleri incelenir, “endeks filtresi” aracılığıyla gerekli hallerde stratejinin tamamen defansif portföye dönmesi ve hisse senedi varlıklarını azaltması sağlanır. Geriye dönük testlerde bu yöntemin çeşitli hallerde portföyü küresel mali kriz etkilerinden dahi koruduğu görülmekle birlikte, kimi durumlarda hiç etkinleştirilmemiş olmasının daha olumlu sonuçlar doğuracağı da ortaya çıkabilmektedir.

ABD Momentum stratejisi, geçmişe ait hisse senedi fiyat verileri ışığında simüle edilerek geliştirilmiş ve test edilmiştir. Başka bir deyişle, bu strateji geçmiş dönemlerde işletilmiş olsa nasıl bir performans göstereceğinin anlaşılmasını sağlayan performans verileriyle desteklenmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan istatistikler, bu test sonuçlarını özetlemekte ve onları S&P 500 ile karşılaştırmaktadır.

ABD MOMENTUM STRATEJİSİ S&P 500 BİRİKİM ENDEKSİ
Yapı S&P 100 ve Nasdaq 100 endekslerinden seçilen on hisse ABD’nin en büyük 500 hissesinin, serbest dalgalanmaya göre düzeltilmiş piyasa değeri
Yönetim Her ayın 1’inde yeniden dengelenir Yılda dört kez piyasa değeri ve likidite bazında yeniden dengelenir
Yıllık Ortalama Getiri Komisyon masrafları düşüldükten sonra yıllık ortalama %18,66 Komisyon masrafları düşüldükten sonra yıllık ortalama %9,11
En Kötü 12 Aylık Getiri %21,67 (Şubat-2008 – Şubat-2009) -%43,3 (Şubat-2008 – Şubat-2009)

*31 Aralık 2018 itibarıyla, 15 yıllık geriye dönük test edilmiş verilere dayanmaktadır. Komisyon masraflarının hesaplamasında portföy büyüklüğünün 50.000 USD olduğu varsayılmıştır.

MİNİMUM YATIRIM TUTARI VE ÖNERİLEN YATIRIM SÜRESİ


ABD Momentum Stratejisi için minimum yatırım tutarı 40.000 USD’dir.

Herhangi bir yılda eksi getiri olma olasılığı bulunduğundan, ABD Momentum Stratejisi’ne için en az üç yıllık bir süre için yatırım yapılmasını öneririz. Geriye dönük strateji testlerine göre bu stratejinin herhangi bir üç yıllık sürede olumlu getiri sağlama olasılığı %96’dır. Bu nedenle yatırım sersinin en az 3 yıl olarak belirlenmesi olumlu sonuç elde etme olasılığını maksimuma çıkaracaktır. Bununla birlikte, geriye dönük testlerde stratejinin üç yıllık dönemlerde pozitif getiri sağladığının görülmesinin gelecek yıllar için de aynı sonucu garanti etmediği bilinmelidir.

We are glad you liked it

For your convenience, this will appear under your Saved articles in the top menu.