ABD Hisse Senedi Model Portföy Hakkında

1 Ekim 2021
Hisse senetlerinin ABD hisse senedi model portföyüne dahil olabilmeleri için öncelikle S&P100 veya Nasdaq100 endekslerinde yer alıyor olmaları gerekir; başka bir deyişle portföy yalnızca piyasa değerlerine göre en büyük ABD hisse senetleri tutulacak şekilde tasarlanmıştır. İki endeks arasındaki örtüşmelerin de hesaba katıldığı bu strateji, yaklaşık 170 potansiyel hisse senedinden oluşan bir havuzdan oluşur.

Model portföye dahil olacak hisse senetlerinin belirlenmesinde  aşağıdaki dört kritere eşit ağırlıkla yer verilerek tüm hisse senetleri sıralanır. Bu sıralama sürecinin sonucunda her sektörden ilk üç hisse senedi seçilerek ilk etapta toplam 30 hisse senedinden oluşan bir “ön liste” oluşturulur

  • Toplam piyasa değeri
  • 12 aylık hisse fiyatı momentumu
  • Temettü verimi
  • Kazanç kalitesi ve sürdürülebilirliği.

Devam eden süreçte, Rivkin Securities analist ekibi portföye dahil edilmek üzere on hisse senedi seçmek için, en üst sıradaki hisse senetlerinden başlayarak, hem teker teker şirketleri hem de genel piyasa temaları ve eğilimleri dikkate alarak özel bir ek değerlendirme süreci uygular. Her sektörden hisse senedi sayısı iki ile sınırlı tutularak, çeşitlendirilmiş bir portföy dağılımı elde edilir.

We are glad you liked it

For your convenience, this will appear under your Saved articles in the top menu.