ABD Değer Stratejisi Hakkında

1 Kasım 2021
Bu strateji, şirketlerin temel analiz verileri gözetilerek seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir. Bu hisse senedi portföyü, hisse fiyat performansı piyasa ortalamasının üzerinde seyretmesi beklenen ve güçlü bir performans ortaya koyan şirketlerin hisselerinden oluşmaktadır.

ABD DEĞER STRATEJİSİ


ABD Değer Stratejisinde yer alacak hisse senetleri, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinden seçilir. Bu, iki endeks arasındaki örtüşmeye bağlı olarak portföyde yer almaya uygun olabilecek yaklaşık 500-600 hisse senedinden oluşan bir havuz demektir. ABD Değer Stratejisi sıralama süreci, bu listeyi on hisseye kadar daraltarak yatırımcılara önerilen portföyü şekillendirir.

ABD Değer Stratejisi ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin kazanç getirmesi beklenmemelidir; ancak istatistikler incelendiğinde, portföyün performansının , uzun vadede piyasanın üstünde bir getiri sağlayacak şekilde yatırımcıların lehine olması hedeflenmektedir. Geriye dönük testler (backtest) ışığında, bu portföydeki işlemlerin %59’unun alım-satım kazancıyla sonuçlandığı ve kazançlı işlemlerde işlem başına karlılığın %12,5 seviyesinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Buna karşılık zararla sonuçlanan işlemlerde (%39) işlem başına ortalama kayıp oranı ise yalnızca %9,24’tür. Geriye dönük testlerde çıkan sonuçların gelecek dönem getirileri için gösterge niteliğinde olmayacağını hatırlatmak isteriz.

STRATEJİ HAKKINDA


Bu stratejide varlık dağılımı S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerine giren ABD hisse senetlerinden oluşur. Genel olarak piyasa ortalamasının üzerinde getiriyi daha düşük bir oynaklıkla elde etmek için uygulanan bu strateji, hisse senedi seçimlerinde aşağıda sıralanan üç temel ilkeyi aramaktadır:

  1. Sürdürülebilir, yinelenen nakit akışları ve yüksek kazanç elde etme potansiyeli
  2. Yatırılan sermayeye karşılık yüksek getiri elde etme (yüksek sermayesi getirisi)
  3. Mevcut hisse fiyatına göre yüksek bir kazanç sağlama (düşük fiyat/kazanç oranı)

Bu üç temel ilkenin birleştirilmesi, “getiriyi mümkün olan en düşük oynaklıkla maksimize etme” hedefine ulaşmak için gerekli kombinasyonu sağlar.

BİLİNMESİ GEREKENLER


Hedef Piyasa Risk Strateji Yeniden Dengeleme Önerilen Yatırım Dönemi Önerilen Minimum Yatırım
Sermaye değerlemesi yoluyla büyüme ABD Yüksek ABD Değer Her ay Minimum 3 yıl 40.000$


BU STRATEJİ NASIL TAKİP EDİLİR?


ABD Değer Stratejisi, yatırımcıların mümkün olduğunca kolay takip edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. ABD Değer Stratejisini takip etmek için yatırımcılar ilk olarak önerilen hisse senetlerini eşit ağırlıkta satın almalıdır. Hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlıkları zaman içinde fiyat değişimlerine paralel olarak değişebilir; ancak hisse senedi ağırlıklarının yalnızca hedef ağırlıktan çok uzaklaşmaları (hisse senedi başına 10%) durumunda yeniden dengelenmesini öneririz. Tabloda gösterilen hisse senedi hacimleri için hisse başına 5.000 USD’lik bir yatırımla toplam 50.000 USD değerinde bir portföy baz alınmıştır.

Bu portföyü takip etmek için önerdiğimiz minimum tutar 40.000 USD olup bu da hisse başına 4.000 USD’lik alım yapılmasını gerektirir.

ABD Değer Stratejisi kapsamında yer alan hisse senedi dağılımı ayda 1 kez güncellenir.  Söz konusu güncellemenin ardından yatırımcıların yeni  hisse senedi dağılımını incelemeleri, stratejiden çıkartılan hisse senetlerini satmaları, yeni eklenen hisse senetlerini satın almaları gerekmektedir.

TradeAll UP Plus otomatik portföy dağılım sistemini kullanan müşterilerimiz için, ilk portföy oluşturulması ve portföy dağılımı güncellemesi, verilen onay ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi için Ak Yatırım yatırım danışmanınız ile iletişime geçebilir ya da 444 4 873 nolu telefonu arayabilirsiniz.

YATIRIM ÖZELLİKLERİ


ABD Değer Stratejisi geçmişe ait hisse senedi fiyat verileri ışığında simüle edilerek geliştirilmiş ve test edilmiştir. Başka bir deyişle, bu strateji geçmiş dönemlerde işletilmiş olsa nasıl bir performans göstereceğinin anlaşılmasını sağlayan performans verileriyle desteklenmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan istatistikler, bu test sonuçlarını özetlemekte ve onları S&P 500 ile karşılaştırmaktadır.

ABD DEĞER STRATEJİSİ

S&P 500 BİRİKİM ENDEKSİ

Yapı

S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinden seçilen on hisse ABD’nin en büyük 500 hissesinin serbest dalgalanmaya göre düzeltilmiş piyasa değeri

Yönetim

Her ayın 1’inde yeniden dengelenir Yılda dört kez piyasa değeri ve likidite bazında yeniden dengelenir

Yıllık Ortalama Getiri*

Komisyon masrafları düşüldükten sonra yıllık ortalama %18,94 Komisyon masrafları düştükten sonra yıllık ortalama %9,11

En Kötü 12 Aylık Getiri*

-%37,6 (Şubat-2008 – Şubat-2009) -%43,3 (Şubat-2008 – Şubat-2009)

*31 Aralık 2018 itibarıyla, 15 yıllık geriye dönük test edilmiş verilere dayanmaktadır. Komisyon masraflarının hesaplamasında portföy büyüklüğünün 50.000 USD olduğu varsayılmıştır.

MİNİMUM YATIRIM TUTARI VE ÖNERİLEN YATIRIM SÜRESİ


ABD Değer Stratejisi için minimum yatırım tutarı 40.000 USD’dir.

Herhangi bir yılda eksi getiri olma olasılığı bulunduğundan, ABD Değer Strateji’ne yatırım yaparken en az üç yıllık bir süre için yatırım yapılmasını öneririz. Geriye dönük strateji testlerine göre bu stratejinin herhangi bir üç yıllık sürede olumlu getiri sağlama olasılığı %96’dır. Bu nedenle yatırım süresinin en az 3 yıl olarak belirlenmesi olumlu sonuç elde etme olasılığını maksimuma çıkaracaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar, geriye dönük testlerde stratejinin üç yıllık dönemlerde pozitif getiri sağladığının görülmesinin gelecek yıllar için de aynı sonucu garanti etmediğini bilmelidir.

We are glad you liked it

For your convenience, this will appear under your Saved articles in the top menu.